Eurooppalainen yhteistyö saisi jatkossa ottaa tehtäväkseen edistää tiedettä ja sivistyskulttuuria koko maanosassa. Panostus koulutukseen on myös Suomen eduksi, sillä koulutus on meillä merkittävä kilpailuetu ja osaaminen on meillä vientituote. Sivistynyttä kansaa ei myöskään vedetä nenästä ja korkea koulutustaso on suoja vahingollisia liikkeitä vastaan. Uusi sivistyksen vuosikymmen nojaa eurooppalaiseen kristilliseen arvoperintöön.